Lễ Rửa Lá Lúa

Lễ hội rửa lá lúa là lễ hội tưởng nhớ những người mở đất cho bản Mường và mong cho mà màng ít sâu bện. Lễ hội được tổ chức vào tháng 7 và tháng 8 âm lịch tại xã Mường Bi, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Lễ hội là một phong tục đặc sắc của người Mường ở Hòa Bình.

Khi lúa ngoài đồng và ngô trên nương ở thì con gái thì lễ hội rửa lá lúa được tổ chức. Bởi đây là thời kỳ lúa, ngô dễ bị mắc sâu bệnh nhất.

Dụng cụ người Mường - Ảnh: Sưu tầm

Lễ hội tổ chức đúng thời điểm này để cầu mong các vị thần linh ban phép màu giúp người dân diệt trừ sâu bệnh.

Lễ hội rửa lá lúa là lễ hội tưởng nhớ những người mở đất cho bản Mường và mong cho mà màng ít sâu bện. Lễ hội được tổ chức vào tháng 7 và tháng 8 âm lịch tại xã Mường Bi, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Lễ hội là một phong tục đặc sắc của người Mường ở Hòa Bình.

Lễ rửa dụng cụ - Ảnh: Sưu tầm

Trước ngày hội, người dân trong bản chuẩn bị mâm cỗ mặn có thịt lợn và gà; cùng một mâm cỗ chay gồm oản và trái cây để tế lễ.

Chủ lễ là chủ đình phải mang khăn đóng áo dài; người làm lễ là thầy cúng của làng. Các thành viên tham gia làm lễ là Ban sáo - nhị, tấu nhạc theo từng lời cúng, nội dung do thầy cúng khấn. Ngày lễ cúng diễn ra, mỗi gia đình chỉ có một hoặc hai người đi, trẻ em cũng được đến để hưởng lộc.

 

Lễ hội rửa lá lúa là lễ hội tưởng nhớ những người mở đất cho bản Mường và mong cho mà màng ít sâu bện. Lễ hội được tổ chức vào tháng 7 và tháng 8 âm lịch tại xã Mường Bi, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Lễ hội là một phong tục đặc sắc của người Mường ở Hòa Bình.

Khám phá Hòa Bình - Ảnh: Sưu tầm

Buổi lễ diễn ra qua nhiều bước. Trong lễ này cũng như những nghi lễ khác, dân làng thường phải đóng góp như nhau để mua vật phẩm và chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho buổi lễ. Đồng bào tổ chức ăn uống ngay tại sân đình khi lễ cúng kết thúc, những người không đi đều được chia phần gửi về.

Lễ hội rửa lá lúa là lễ hội tưởng nhớ những người mở đất cho bản Mường và mong cho mà màng ít sâu bện. Lễ hội được tổ chức vào tháng 7 và tháng 8 âm lịch tại xã Mường Bi, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Lễ hội là một phong tục đặc sắc của người Mường ở Hòa Bình.